บริษัท กรุงเทพฯฮาร์ดแวร์สามกองภูเก็ต จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด ที่มอบความใว้วางใจให้ทีมงาน สาธิต เครื่องมืองานแอร์ ASADA แนะนำสินค้า และวิธีการใช้งาน    ทั้งระบบ เมื่อ  23 สิงหาคม 2560