บจก. กรุงเทพฯฮาร์ดแวร์สามกองภูเก็ต ขอขอบคุณ ผู้บริหาร บจก.ดาราอีเล็คทริค แอนด์ เซอร์วิสเซส ให้ทางผู้บริหาร GEO FENNEL Mr.Volker Dormann Service&Support Mr.Christoph Linge Export Sale Manager Mr.Punya Tungsutasiri Product Manager พร้อมทีมงาน เข้าสาธิต การใช้เครื่องมือวัดเลเซอร์กำหนดแนวเส้น เลเซอร์ฺวัดระดับ ที่ รพ.สิริโรจน์ภูเก็ต เมื่อ 14 ก.พ.2561