เตรียมพร้อม
บจก.กรุงเทพฯฮาร์ดแวร์สามกองภูเก็ต ขอขอบคุณ Mr.Volker Dormann Service&Support Manager Mr.Christoph Linge Export Sales Manager GEO Fennel Mr.Punya Tungsutasiri Assistant Product Manager,Tools Zi-Techasia Solutions Ltd มาติดตั้งพร้อมแนะนำการเซอร์วิส Laser Measuring Tools Surveying Equipment Environment Measuring Instruments ผลิตภัณฑ์ GEO FENNEL ทุกรุ่น เมื่อ 13 ก.พ.2561