บจก.ไซเทคเอเชีย โซลูชั่น มอบ รางวัล พันธมิตร ทางธุรกิจ ยอดเยี่ยม ประจำปี 2017 ให้กับ บจก.กรุงเทพฯ ฮาร์ดแวร์สามกองภูเก็ต โดย คุณอนุชา หวังดี DEPARTMENT MANAGER TOOLS , Mr.MARTIN PALME Sales Director Asia /Pacific Heller Tools เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2560