บริษัท กรุงเทพฯฮาร์ดแวร์ สามกอง ภูเก็ต จำกัด

296, 296/1 ถนน เยาวราช ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต 83000