• สินค้าใหม่
 • สินค้าพร้อมส่ง
รายละเอียดสินค้า

ระบบกล้องส่อง (Telescope)

 • มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
 • ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร
 • ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา หรือ ไม่น้อยกว่า 26 เมตร ที่ระยะ 1000 เมตร
 • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.3 เมตร
 • กล้องส่องหัวหมุด (Optical Plummet) กำลังขยาย 3 เท่า ปรับความคมชัดได้
 • มีระบบให้แสงสว่างสายใยกล้องภายใน ที่สามารถปรับแสงสว่างได้ตามต้องการ
 • มีจุดเลเซอร์ชี้เป้าเพื่อความสะดวกในการเล็งที่หมาย

ระบบวัดมุม (Angle Measurement)

 • ค่าความละเอียดในการแสดงผล 1 ฟิลิปดา หรือ 5 ฟิลิปดา
 • ค่าความถูกต้องแนวราบ และแนวดิ่งไม่เกิน 2 ฟิลิปดา
 • ใช้ระบบวัดมุมแบบ Rotary absolute encoder
 • มีระบบชดเชยค่ามุมอัตโนมัติ ชนิด Dual-axis liquid tilt sensor มีช่วงการทำงาน +/- 6 ลิปดา

การวัดระยะทาง (Distant Measurement)

 • สามารถวัดระยะโดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึม ได้ไกล 500 เมตร
 • สามารถวัดระยะได้ 4000 เมตร โดยใช้ปริซึม 1 ดวง
 • ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้ปริซึม ไม่เกิน +/- (2+2 ppm x D) mm.