• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
คุณสมบัติ    :
กาวโป๊วไม้ วู๊ดฟิลเลอร์ ดราก้า เป็นกาวโป๊วไม้สูตรน้ำ ใช้สำหรับอุดโป๊วรอยแตกชำรุดเล็กๆของไม้ อุดเสี้ยนไม้
รอยหัวตะปู ใช้งานง่าย ไม่กัดกร่อนทำลายผิววัสดุหรือฝังคราบติดเนื้อไม้ มีความแข็งเหนียวแห้งเร็ว
ไม่แตกร้าวหรือหลุดล่อน ยึดเกาะดีเยี่ยม สามารถเลื่อย เจาะ ตอกตะปู ขัดด้วยกระดาษทราย หรือทาสีทับได้
ใช้ได้ทั้งภายใน-นอก เหมาะสำหรับงานไม้ หัตถกรรมไม้ นวัตกรรมไม้ งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆ

จุดเด่นจุดขาย    :
– ใช้งานง่าย
– ไม่กัดกร่อนหรือทำลายพื้นวัสดุไม้
– มีความแข็งเหนียว แห้งเร็ว ยึดเกาะดีเยี่ยม
– ไม่แตกร้าว ไม่หลุดร่อน ไม่ยุบตัว
– สามารถเลื่อย เจาะ ตอกตะปู ขัด ทาสีทับได้

วิธีใช้งาน    :
1. เตรียมพื้นผิวไม้ที่จะโป๊วให้ปราศจากฝุ่น คราบไข และให้แห้งสนิท
2. เลือกเฉดสีให้เข้ากับไม้ที่ใช้หรือสีที่จะทาทับ
3. ใช้เกรียงโป๊วปาดกาวโป๊วไม้ วู๊ดฟิลเลอร์ ดราก้า ให้สูงกว่าพื้นผิวเล็กน้อยเพื่อขัดกระดาษทราย
ถ้ารอยแตกลึก ควรโป๊วเป็นชั้น ไม่เกินชั้นละ 5 มม. และต้องรอให้แต่ละชั้นแห้งสนิทประมาณ 2 ชั่วโมง
ค่อยโป๊วทับในชั้นต่อไป
4. ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วจึงขัดแต่งด้วยกระดาษทรายและทำความสะอาด
5. ทาสีและเคลือบผิวตามต้องการ
6. หลังการใช้งาน ทำความสะอาดเครื่องมือด้วยน้ำสะอาด

ข้อควรระวัง    :
ห้ามรับประทาน ระวังอย่าให้เข้าตา

การเก็บรักษา    :
– ปิดฝาให้สนิททันทีหลังเปิดใช้ทุกครั้ง
– เก็บในที่ร่มให้พ้นมือเด็ก

 

Properties    :
DRAGA Wood Filler is a water-based filler formulated to repair and fill away the imperfections
on any wood surface, capable of covering splinters, nail holes, gouges, cracks and wood joints.
It is easy to apply, fast-drying, and does not leave color stain on the wood. DRAGA Wood Filler
yields a beautiful, smooth, durable wood finish, free of shrinkage and cracks. Once it is dry,
the area can be sanded, drilled, sawed, or overpainted. It is suitable for both interior and exterior
ranging from small woodworks to large furniture projects.

Benefits    :
– Easy to apply
– Does not leave color stain on the wood
– Very durable, fast-drying, good adhesion strength
– Shrink and crack resistant
– Able to saw, drill, sand or overpaint

Directions    :
1. The intended area must be cleaned and free from dirt, dust, oil, grease and moisture.
2. Select one of DRAGA Wood Filler’s colors that matches with the woodwork.
3. Use the putty knife to apply and smooth the filler. For deep cracks, apply wood filler in layers
no more than 5 mm. thickness and let each layer dry for about 2 hours before applying the next.
4. Let the filler dry thoroughly (2 hours). Sand down the area until it is smooth and even with the wood.
Wipe it down to remove dust.
5. Apply paint or stain to match the rest of the wood.
6. Clean all tools with water after use.

Caution    :
Do not ingest DRAGA Wood Filler. Avoid contact with eyes.

Storage    :
– Close the lid tightly after use.
– Keep the product away from sunlight and children