• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

  • กุญแจคล้องขนาด 57 มม.
  • ห่วงกุญแจหน้าตัด 8 เหลี่ยมเพิ่มความปลอดภัยจากการตัด
  • ตั้งรหัสส่วนตัวได้ 4 หลัก มีแผ่นไวนิลครอบปิดแป้นรหัสป้องกันจากสภาวะอากาศ

MLCOM_PRODUCT_schematic38979_M175_schematic.jpg

ขนาดห่วงกุญแจ (เมตริก)
ABC
10 มม.38 มม.24 มม.