• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

OVERALL LENGTH9.5in.241.3mm
JAW LENGTH1.12in.28.45mm
JOINT THICKNESS0.44in.11.18mm
HANDLE SPAN2.17in.55.12mm
JAW CAPACITY1.12in.28.45mm
WEIGHT1.41lbs639.56g
# OF ADJUSTMENTS4