• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
(A) Overall Length  11.34 in 304.80 mm.

(B) Jaw Length 2.52 in 61.01 mm.

(C) Joint Thickness 0.40 in 10.16 mm.

(I) Head Height 3.56 in 90.42 mm.

(H) Handle Span 1.91 in 48.51 mm.

Weight 1.05 lbs 474.45 g