• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

  • Overall Length: 300 mm
  • Jaw Length: 38 mm
  • Jaw Capacity: 0 – 57 mm
  • Adjustments: 7
  • Joint Thickness: 12,7 mm
  • Weight: 807 gr