• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
(A) Overall Length 8.25 in    209.55 mm

(B) Jaw Length 1.26 in          32 mm

(C) Joint Thickness 0.47 in   11.94 mm

(D) Joint Width 1.61 in       40.89 mm

(E) Cutting Edge   0.24 in   6.10 mm

(H) Handle Span 2.17 in     55.12 mm

Weight   0.48 lbs                    217.72 g