• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

Copper cable conductor areaWeight Kg.Length mm
120 mm20.69320