• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

เบอร์รุ่นแบบขนาดJaw AdjustmentThroat Depth
94-246CR66″/150mm0-2″/0-50.8mm1-3/8″/35mm
94-251CR1111″/275mm0-3-3/4″/0-95.3mm2-1/2″/63.5mm
94-258CR1818″/455mm0-6-1/8″/0-155.5mm9-12″/241.3mm