• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

เบอร์รุ่นแบบขนาดJaw AdjustmentThroat Depth
94-266CSP66″/150mm0-2″/0-50.8mm1-1/4/31.7mm
94-271CSP1111″/275mm0-3-3/4″/0-95.3mm2-1/2/63.6mm
94-278CSP1818″/455mm0-51/2″/0-139.7mm9-1/2/241.3mm