• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
RT-3 3pc Convertible Retaining Ring Set

926 6.5″ Convertible Retaining Ring Plier
(A) Overall Length6.25 in158.75 mm
(B) Jaw Length1.31 in33.00 mm
(C) Joint Thickness0.87 in22.00 mm
(D) Joint Width1.12 in28.00 mm
(E) Cutting EdgeN/AN/A
(H) Handle Span3.29 in84.00 mm
Weight0.32 lbs145.00 g
927 8″ Convertible Retaining Ring Plier
(A) Overall Length8.00 in200.00 mm
(B) Jaw Length1.60 in41.00 mm
(C) Joint Thickness0.97 in25.00 mm
(D) Joint Width1.71 in43.00 mm
(E) Cutting EdgeN/AN/A
(H) Handle Span4.85 in123.00 mm
Weight0.50 lbs227.00 g
929 10″ Convertible Retaining Ring Plier
(A) Overall Length10.00 in254.00 mm
(B) Jaw Length1.38 in35.00 mm
(C) Joint Thickness1.00 in25.00 mm
(D) Joint Width1.25 in32.00 mm
(E) Cutting EdgeN/AN/A
(H) Handle Span4.75 in121.00 mm
Weight1.06 lbs481.00 g