• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
ชุดประแจมีทั้งหมด 15 ขนาด ดังนี้

1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 mm