• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
วัสดุสำหรับเคลือบผิวป้องกันน้ำซึมผ่าน

  • ใช้เคลือบพื้นผิว เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำ และควบคุมความชื้น
  • ใช้ได้กับพื้นผิวหลายประเภท เช่น คอนกรีต มอร์ด้า ปูนฉาบ อิฐก่อ กระเบื้องคอนกรีต หิน และซีเม้นต์ใยหิน
  • วัสดุสีใส จึงไม่ทำให้สีของพื้นผิวเดิมเปลี่ยนแปลง
  • ปรับปรุงพื้นผิวให้ต้านทานต่อความสกปรก ลดการเกิดเชื้อรา
  • ขนาดบรรจุ : 3 ลิตร / กระป๋อง, 15 ลิตร / ถัง
  • ปริมาณการใช้ : 375-625 CC /ตร.ม. / 1 ชั้น (สำหรับพื้นผิวที่ดูดซับน้ำในระดับปกติ)