• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

Technical data
Diameter
(D) mm

Working length
(L1) mm

Total length
(L2) mm

PQ, pcs

Part number

Diameter
(D) mm

Working length
(L1) mm

Total length
(L2) mm

PQ, pcs

Part number

550851

2 608 680 698

6601001

2 608 680 792

8801201

2 608 680 795

10801201

2 608 680 796