• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

ข้อมูลทางเทคนิค
เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มม.)

จำนวนของคมตัด

PQ, ชิ้น

รหัสสินค้า

เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มม.)

จำนวนของคมตัด

PQ, ชิ้น

รหัสสินค้า

2031

2 608 584 775

2531

2 608 584 752

3031

2 608 584 753

3531

2 608 584 754

5031

2 608 584 757

5531

2 608 584 758

6041

2 608 584 760

6541

2 608 584 762

7041

2 608 584 764

7441

2 608 584 766

7641

2 608 584 767