• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

ข้อมูลทางเทคนิค
เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มม.)

เส้นผ่าศูนย์กลาง
(นิ้ว)

PQ, ชิ้น

รหัสสินค้า

เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มม.)

เส้นผ่าศูนย์กลาง
(นิ้ว)

PQ, ชิ้น

รหัสสินค้า

165/81

2 608 584 613

227/81

2 608 584 618

2511

2 608 584 620

291 1/81

2 608 584 622

301 3/161

2 608 584 623

321 1/41

2 608 584 624

5121

2 608 584 635

542 1/81

2 608 584 637

602 3/81

2 608 584 641

642 1/21

2 608 584 642