• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
SPECIFICATIONS

Specifications Range Best Accuracy

Model UT204A

AC Current (A) 6A/60A/600A ±(2.5%+5) 60A/600A

AC Voltage (V) 6V/60V/600V/70V ±(1.2%+5)

DC Voltage (V) 600mV/6V/60V/600V/1000V ±(0.8%+1)

Resistance (W) 600Ω/6Ω/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1%+2)

Capacitance (F) 99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF/9.999mF/59.99mF ±(4.0%+5)

Frequency (Hz) 10Hz-1MHz