• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

แรงดันไฟฟ้า      220,5.2 KVA
กระแสงไฟเข้า       20 A
กระแสไฟเชื่อม       20-130A
แรงดันไฟขณะใช้งาน       25.2 V
ความสามารถในการทำงาน      60%
ประสิทธิภาพ      80%
ระดับความเป็นฉนวน     B
น้ำหนัก      6.65kg

 

อุปกรณ์มาตรฐาน

  1. ชุดสายเชื่อม 1 ชุด
  2. ชุดสายดิน 1 ชุด