• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

รุ่นขนาดก้อน/แพค
K-KJ5MCC20TAA/1.2V2
K-KJ5MCC40TAA/1.2V4