• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

  • เป็นนํ้ายาทำความสะอาดและล้างคราบไขมัน คราบนํ้ามันจารบี คราบเขม่า และสิ่งสกปรกต่างๆสำหรับเครื่องยนต์และเครื่องจักร
  • มีสูตรทำความสะอาดเฉพาะตัว ซึ่งผสมระหว่างสารทำความสะอาดตัวทำละลาย และตัวดึงสิ่งสกปรก เพื่อให้มีพลังการทำความสะอาดได้อย่างหมดจดและรวดเร็ว
  • ไม่ทิ้งคราบ และสารตกค้างนํ้ายาจะเข้าไปทำปฏิกริยากับคราบนำ้มัน คราบสกปรกให้หลุดออก
  • ไม่เป็นอันตรายกับยาง โลหะ และสี