• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
คุณสมบัติ    :
ใช้ผสมปูนทรายสำหรับงานประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ ใช้ติดงานฉาบกระเบื้อง งานก่ออิฐ และหินอ่อน
ฉาบปรับแต่งผิวที่ชำรุดเสียหายหรือปรับระดับให้เรียบ ทำให้คอนกรีตทึบน้ำและให้แรงยึดเกาะสูง ลดการแตกร้าว
กันน้ำซึมได้ดี ฉาบพื้นคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ คอนกรีตจะทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี
สามารถใช้กับโครงสร้างที่สัมผัสกับน้ำดื่มได้ เช่น แทงค์น้ำ คอนกรีต ซ่อมรอยแตกร้าวของคอนกรีต ผนังตึก เพดาน ถนน ฯลฯ

จุดเด่นจุดขาย    :
1.ให้แรงยึดเกาะสูง ลดการแตกร้าวหรือหดตัวของคอนกรีต
2.กันน้ำซึมได้ดี
3.ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี
4.ไม่เป็นพิษ สามารถใช้กับโครงสร้างที่สัมผัสกับน้ำดื่มได้

วิธีใช้งาน    :
สำหรับงานประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่
ผสมน้ำยาดราก้า เซล กับน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร หรือน้ำหนักปูนซีเมนต์กับทราย 1:1 โดยปริมาตร
ดราก้า เซล  0.2 ลิตร/น้ำสะอาด  0.2 ลิตร/ปูนซีเมนต์  1 กิโลกรัม/ทรายละเอียด < 0.5มม.  1 กิโลกรัม
สำหรับงานฉาบประสาน ในพื้นที่ 1 ตร.ม. ที่มีความหนา 1 มม. น้ำยาดราก้า เซล 1 ลิตร
จะครอบคลุมพื้นที่ถึง 4.76 ตร.ม. นำส่วนผสมที่ได้ ฉาบลงบนคอนกรีตที่ชุ่มน้ำ แล้วเทคอนกรีตใหม่หรือฉาบปูนทันที
สำหรับผสมปูนทรายในงานฉาบซ่อม ปรับแต่งผิวหน้าคอนกรีตหรืองานกันซึม
ผสมน้ำยาดราก้า เซล กับน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1:1 หรือ 1:2 โดยปริมาตร หรือน้ำหนักปูนซีเมนต์กับทราย 1:3 โดยปริมาตร
ดราก้า เซล  1.2 ลิตร/น้ำสะอาด  1.2 ลิตร/ปูนซีเมนต์  1 กิโลกรัม/ทรายละเอียด < 3.0มม.  3 กิโลกรัม

ข้อแนะนำ    :
ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง คราบน้ำมัน และคราบสกปรกก่อนการใช้งาน
ส่วนผสมเป็นสำหรับงานฉาบกันซึมหรืองานฉาบผิวคอนกรีตในพื้นที่ 1 ตร.ม. ที่มีความหนา 10 มม.
ในกรณีฉาบบนพื้นผิวที่มีความหนามากกว่า 10 มม. ให้ฉาบเป็นชั้นๆบนผิวที่มีความชื้นอยู่ทุกครั้ง

ข้อควรระวัง    :
เมือใช้สำหรับงานฉาบประสานคอนกรีต ส่วนผสมดราก้า เซลจะต้องมีปูนซีเมนต์และทรายด้วยเสมอ
เมือใช้สำหรับงานฉาบทับหน้า ควรทำงานขณะที่ผสมแล้ว ยังมีความชื้นอยู่ในช่วง 30 – 40 นาทีแรก ก่อนทำการฉาบ
พื้นผิวของคอนกรีตต้องอิ่มน้ำ แต่ไม่ท่วมขัง ไม่มีคราบฝุ่นละออง เมื่อฉาบเสร็จ จำเป็นต้องบ่มผิวคอนกรีต
โดยใช้พลาสติกคลุมพื้นที่ไว้ หรือใช้ D912 น้ำยาบ่มคอนกรีต ดราก้า

การเก็บรักษา    :
เก็บไว้ในที่ร่มและแห้งและให้พ้นมือเด็ก