• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
คุณสมบัติ    :
น้ำยาลอกสี ดราก้า ประกอบด้วย เมทเธอรีนคลอไรด์ที่ทรงคุณภาพ ไม่มีส่วนผสมของน้ำกรดและโซเดียมไฮดรอกไซด์
สามารถลอกสีเคลือบต่างๆ น้ำมันวานิช สีแลคเกอร์ สีอุตสาหกรรม สีอีพ๊อกซี่ สีโพลียูรีเทน ได้ผลทันใจ ไม่ทำลายพื้นผิว

วิธีใช้งาน    :
ใช้แปรงจุ่มแล้วป้ายน้ำยาลอกสี ดราก้า ลงบนพื้นผิวที่ต้องการจะลอกสีทิ้งไว้ให้สีพองหรือนิ่ม
จากนั้นขูดสีออกด้วยเกรียงโป๊วหรือมีดจนหมดแล้วจึงทำความสะอาดพื้นผิวที่จะทาสีใหม่ด้วยทินเนอร์

ข้อควรระวัง    :
น้ำยาลอกสี ดราก้า เมื่อเก็บเป็นเวลานาน อากาศภายในกระป๋องอาจเพิ่มความดันขึ้น
เมื่อเป็นเช่นนั้นควรค่อยๆ เปิดฝาจุกให้อากาศระเหยออก โดยเปิดกระป๋องห่างๆ ตัว

ข้อแนะนำ    :
น้ำยาลอกสี ดราก้า ประกอบด้วยด้วยสารเคมีเข้มข้น เมื่อใช้ภายในบ้านควรเปิดหน้าต่าง ช่องลม
ให้มีอากาศถ่ายเทเพียงพออยู่เสมอ

คำเตือน    :
1.ห้ามรับประทานและสูดดม
2.ระวังอย่าใให้เข้าตา ขณะใช้ควรสวมถุงมือยางทุกครั้ง
3.ห้ามทิ้งภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วลงแม่น้ำ คูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ
4.ล้างมือและถุงมือทุกครั้งหลังใช้งาน

การเก็บรักษา    :
เก็บให้มิดชิดให้ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยงและความร้อน

การแก้พิษเบื้องต้น        :
หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
หากกลืนกินห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนม ปริมาณมากๆ
แล้วนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมทั้งนำฉลากของผลิตภัณฑ์ไปด้วย