• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
น้ำยาล็อคเกลียว แรงยึดสูง THREAD LOCKER PERMANENT mxLOC

HIGH STRENGTH

การเสริมแรงด้ายตรึงที่แข็งแกร่งช่วยปกป้องการเชื่อมต่อเกลียวจากความชื้นและการกัดกร่อนจากการคลาย เหมาะหลอดเป็นเวลานานสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่สามารถเข้าถึงได้น้อย เหมาะสำหรับความหลากหลายของการตรึงวัตถุเกลียว