• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

น้ำยาล็อคเกลียว แรงยึดแบบปานกลาง THREAD LOCKER REMOVABLE mxLOC
MEDIUM STRENGTH
กาวสูตรพิเศษที่จะป้องกันการคลายตัวของเกลียวเนื่องจากแรงกระแทก และแรงสั่นสะเทือน
ใช้กับงาน งานตรึงเพลา, งานซีลเกลียว, งานติดเกลียว, และงานล็อคเกลียวต่างๆ
รายละเอียดสินค้า :
  • กาวสูตรพิเศษที่จะป้องกันการคลายตัวของเกลียวเนื่องจากแรงกระแทก และแรงสั่นสะเทือน
  • ใช้กับงาน งานตรึงเพลางานซีลเกลียวงานติดเกลียวและงานล็อคเกลียวต่างๆ