• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
คุณสมบัติ    :
ใช้ล้างทำความสะอาดพื้น ผนัง คอกสัตว์ โม่หิน โม่ผสมปูน และเครื่องสุขภัณฑ์ มีคุณสมบัติเป็นกรด
ช่วยกำจัดคราบสิ่งสกปรก เชื้อโรค และกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนา เพื่อสุขอนามัยที่ดีและปลอดภัย

วิธีใช้งาน    :
สำหรับพื้นห้องน้ำ                : ผสมน้ำยาล้างห้องน้ำ 1 ส่วน ต่อน้ำ 3 ส่วน
สำหรับโถส้วมและโถปัสสาวะ : ผสมน้ำยาล้างห้องน้ำ 1 ส่วน ต่อน้ำ 2 ส่วน
ทิ้งไว้ประมาณ 2 นาทีใช้แปรงถูให้ทั่ว และล้างออกด้วยน้ำสะอาด

ข้อควรระวัง    :
1.ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำ ดราก้า กับพื้นผิวกระเบื้องอ่อน หินขัด กระเบื้องยาง
2.ขณะใช้ต้องสวมถุงมือยางและรองเท้า ภายหลังการใช้ต้องล้างถุงมือยาง รองเท้าด้วยน้ำสะอาดทุกครั้ง
3.ห้ามรับประทาน และ สูดดมโดยเด็ดขาด
4.ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนังหรือถูกเสื้อผ้า
5.ห้ามทิ้งภาชนะหรือผลิตภัณฑ์ ลงในแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

การเก็บรักษา    :
ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่มิดชิดให้ห่างจากมือเด็ก สัตว์เลี้ยง อาหาร

การแก้พิษเบื้องต้น        :
1.เมื่อถูกผิวหนังให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก หากเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออก แล้วชำระล้างร่างกายบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาด
2.หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา แล้วไปพบแพทย์
3.หากรับประทาน ให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ ห้ามทำให้อาเจียน แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที
พร้อมด้วยภาชนะบรรจุ หรือสลากของผลิตภัณฑ์ของวัตถุมีพิษนั้น