• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

CODE NO.DESCRIPTIONSPECIFICATION
XP710TORQUE WRENCH 1/4″ 16N.mSIZE: 1/4″, 17 MM.
XP711TORQUE WRENCH 1/4″ 18N.mSIZE: 1/4″, 17 MM.
XP712TORQUE WRENCH 3/8″ 30N.mSIZE: 3/8″, 22 MM.
XP713TORQUE WRENCH 3/8″ 42N.mSIZE: 3/8″, 22 MM.
XP746TORQUE WRENCH 1/2″ 55N.mSIZE: 1/2″, 24 MM.
XP747TORQUE WRENCH 1/2″ 55N.mSIZE: 1/2″, 26 MM.
XP776TORQUE WRENCH 5/8″ 75N.mSIZE: 5/8″, 29 MM.