• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
รายละเอียด:
Hydraulic pump ปั้มไฮดรอลิค รุ่น   CB-2000   ใช้งานงานกับกระบอกไฮดรอลิก single acting cylinder
Specifications:
Usable oil capacity (ปริมาณน้ำมัน) 2200 cc.
Pump type (ชนิดปั้ม) two – speed
Pressure rating (อัตราแรงดัน) (bar) LP = 2o bar HP = 2000 barOil displacement by stroke   (อัตราจ่ายน้ำมัน) (bar) LP = 32 cc  . HP = 1.3  cc
Weight (น้ำหนัก รวม) 11   kg