• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

Usable oil capacity
(ปริมาณน้ำมัน)

220 cc.

 

Pump type
(ชนิดปั้ม)

two – speed

 

Pressure rating
(อัตราแรงดัน)

LP = 20 bar
HP = 2800 bar

Weight
(น้ำหนัก รวม)

8.58 kg