• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
Aluminum Hydraulic pump ปั้มไฮดรอลิค รุ่น  CB-1000 ใช้งานงานกับกระบอกไฮดรอลิก single acting cylinderSpecifications: Usable oil capacity (ปริมาณน้ำมัน) 1300 cc.

Pump type (ชนิดปั้ม) two – speed

Pressure rating (อัตราแรงดัน) (bar) LP = 20 bar HP = 700 bar

Oil displacement per stroke (อัตราส่วนต่อการโยก 1 ครั้ง) (cu.cm) LP= 13cu.cm   HP = 2.3 cu.cm