• สินค้าใหม่
 • สินค้าพร้อมส่ง

 • กำลังมอเตอร์ : 300 W
 • แรงดันไฟฟ้า : 220 V
 • ความถี่ไฟฟ้า : 50 Hz
 • ตัวเก็บประจุ : 8 µF
 • สวิตช์แรงดัน เปิด : 200 kPa (2.0 kgf/cm²)
 • สวิตช์แรงดัน ปิด : 260 kPa (2.6 kgf/cm²)
 • ระยะดูด (ปกติ) 8 m
 • ระยะส่ง 18 m
 • ปริมาณน้ำส่ง (ที่12ม.) : 51 l/min
 • ประมาณน้ำส่ง (ที่14ม.) : 47 l/min
 • ปริมาณน้ำส่งสูงสุด : 61 l/min
 • ความดัง : 48เดซิเบล
 • ขนาดท่อ น้ำเข้า : 25 mm(1 in)
 • ขนาดท่อ น้ำออก : 25 mm(1 in)
 • ประสิทธิภาพการประหยัดไฟเบอร์ 5
 • จำนวนก๊อกน้ำที่ใช้พร้อมกัน(เฉลี่ยต่อจุด) : 6