• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

มอร์เตอร์0.37 KW
แรงม้า1 HP
กระแสไฟ5.8 A
จำนวนใบพัด11