• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

มอร์เตอร์0.55 KW
แรงม้า0.75 HP
กระแสไฟ4.5 A
จำนวนใบพัด17