• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

Modelกำลังจำนวนใบพัดรูน้ำออกน้ำหนักดูดลึก L/MINประสิทธิภาพ L/MINปริมาณน้ำ L/MIN
KwHP
STK-3SDM2/27-1000.751271.5″17.7114 M.=597 M.=25 49M.=45
STK-3SDM2/38-1501.11.5381.5″26.5160 M.=5137 M.=2569 M.=45
STK-4SDM2/12-1000.751121.5″18.684 M.=1072 M.=3047 M.=50
STK-4SDM2/18-1501.11.5181.5″22.5125 M.=10108 M.=3071 M.=50
STK-4SDM4/12-1501.11.5122″21.382 M.=2066 M.=6027 M.=80
STK-4SDM4/16-2001.52162″24.3110 M.=2088 M.=6037 M.=100
STK-4SDM8/10-2001.52102″22.953 M.=6043 M.=12018 M.=180