• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

Category :หมวดปากกาจับชิ้นงาน
Sub Category :ปากกาจับเหล็ก-Lacroc
Brand :LACROC
Code :LDBV100 (4″)
Name :ปากกาจับเหล็ก LACROC – LDBV100 (4″)
Title :LDBV100 (4″)
Description :ปากกาจับเหล็กรุ่นเทียบเท่าเหล็กเหนียว ทนแรงดันได้ถึง 30000 ปอนด์/ตารางนิ้ว (PSI)
มีปากจับท่อแบบพิเศษ รวมทั้งทั่ง เสริมเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย
สามารถหมุนได้รอบตัว 360องศา
ผลิตโดย โรงงานจากสหรัฐอเมริกา

 

Category :หมวดปากกาจับชิ้นงาน
Sub Category :ปากกาจับเหล็ก-Lacroc
Brand :LACROC
Code :LDBV125 (5″)
Name :ปากกาจับเหล็ก LACROC – LDBV125(5)”
Title :LDBV125 (5″)
Description :ปากกาจับเหล็กรุ่นเทียบเท่าเหล็กเหนียว ทนแรงดันได้ถึง 30000 ปอนด์/ตารางนิ้ว (PSI)
มีปากจับท่อแบบพิเศษ รวมทั้งทั่ง เสริมเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย
สามารถหมุนได้รอบตัว 360องศา
ผลิตโดย โรงงานจากสหรัฐอเมริกา

 

 

Category :หมวดปากกาจับชิ้นงาน
Sub Category :ปากกาจับเหล็ก-Lacroc
Brand :LACROC
Code :LDBV200 (8″)
Name :ปากกาจับเหล็ก LACROC – LDBV200 (8″)
Title :LDBV200 (8″)
Description :ปากกาจับเหล็กรุ่นเทียบเท่าเหล็กเหนียว ทนแรงดันได้ถึง 30000 ปอนด์/ตารางนิ้ว (PSI)
มีปากจับท่อแบบพิเศษ รวมทั้งทั่ง เสริมเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย
สามารถหมุนได้รอบตัว 360องศา
ผลิตโดย โรงงานจากสหรัฐอเมริกา
Category :หมวดปากกาจับชิ้นงาน
Sub Category :ปากกาจับเหล็ก-Lacroc
Brand :LACROC
Code :LDBV150 (6″)
Name :ปากกาจับเหล็ก LACROC – LDBV150 (6″)
Title :LDBV150 (6″)
Description :ปากกาจับเหล็กรุ่นเทียบเท่าเหล็กเหนียว ทนแรงดันได้ถึง 30000 ปอนด์/ตารางนิ้ว (PSI)
มีปากจับท่อแบบพิเศษ รวมทั้งทั่ง เสริมเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย
สามารถหมุนได้รอบตัว 360องศา
ผลิตโดย โรงงานจากสหรัฐอเมริกา