• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

Category :หมวดปากกาจับชิ้นงาน
Sub Category :ปากกาจับเหล็ก-Lacroc
Brand :LACROC
Code :LTVT75
Name :ปากกาช่างฝีมือแบบคงที่ LACROC 3″
Title :LTVT75
Description :– ขนาด 3″
– ชนิด แบบคงที่
– ความกว้างปากจับ 75 มม.
– ระยะจับชิ้นงาน 62 มม.(2.5″)
– ความสูงปากจับ 32 มม.
– น้ำหนักโดยประมาณ 1.7 กก.

  • สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง