• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

Category :หมวดปากกาจับชิ้นงาน
Sub Category :ปากกาอัดไม้-Lacroc
Brand :LACROC
Code :M70K
Name :ปากกาอัดไม้หน้ากว้าง ชนิดปรับเข้า-ออกเร็ว 7″
Title :M70K
Description :– ขนาด 7″
– การใช้งาน 178x200x77 mm

 

Category :หมวดปากกาจับชิ้นงาน
Sub Category :ปากกาอัดไม้-Lacroc
Brand :LACROC
Code :M90K
Name :ปากกาอัดไม้หน้ากว้าง ชนิดปรับเข้า-ออกเร็ว 9″
Title :M90K
Description :– ขนาด 9″
– การใช้งาน 228.6x255x103 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

Category :หมวดปากกาจับชิ้นงาน
Sub Category :ปากกาอัดไม้-Lacroc
Brand :LACROC
Code :M105K
Name :ปากกาอัดไม้หน้ากว้าง ชนิดปรับเข้า-ออกเร็ว 10.5″
Title :M105K
Description :– ขนาด 10.5″
– การใช้งาน 266x330x103 mm