• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
ปืนยิงกาวแท่ง ใช้ตัวส่งความร้อนคุณภาพสูง ส่งความร้อนได้เร็ว

รักษาอุณหภูมิคงที่ตลอดการใช้งานประหยัดไม่เปลืองไฟ อายุการใช้งานยาวนาน

ไกปืนปรับปริมาณการที่ไหลได้ ตัวปืนเป็นฉนวนคุณภาพสูงไม่ละลาย ไม่ช็อต

ใช้กับงานได้หลากหลาย เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์ ไม้ พลาสติก เหล็ก กระดาษ