• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

  • กำลังไฟเข้า 1,800 วัตต์
  • อุณหภูมิ 50 – 600 องศา
  • ความสูง 244 มม.
  • น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 0.52 กก.