• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

รายละเอียดสินค้า
ทางเข้าลม (Air Intel) :1/4″ PT
แรงดันลมระหว่างทำงาน (Working pressure) :5-8 kg/cm
ความดังของเสียง (Sound pressure) :85-90db
Air consumption13CFM (1/4″)  15CFM (3/8″)