• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
คุณสมบัติ    :
ผ้าใยสานอย่างดี เบอร์ 200 ดราก้า ใช้สำหรับการปิดแนวหมันเรือของเรือไม้และงานประเภทอื่นๆ สามารถ
ป้องกันหมันเรือจากน้ำทะเลและแรงกระแทกของคลื่นทะเล เป็นการปกป้องหมันเรือและแผ่นไม้จากการ
กัดกร่อนของน้ำทะเล ซึ่งผ้าใยสานนี้จะใช้หลังจากโป๊วแนวหมันด้วยชันฝรั่ง แล้วหุ้มทับด้วยกาวใสและ
ใยสาน เพื่อเพิ่มความทนทานของงานเรือ