• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
รายละเอียดสินค้า

  • แรงดัน DC: 400mV / 4V / 40V / 600V +/- (0.8% + 3)
  • แรงดันไฟฟ้า AC: 4V / 40V / 400V / 600V +/- (1.2% + 3)
  • กระแสไฟ: 400uA / 4Ma / 40mA / 400mA +/- (1.0% + 3)
  • AC ปัจจุบัน: 400uA / 4Ma / 40mA / 400mA +/- (1.5% + 5)
  • ขอบเขตความต้านทาน: 400ohm / 4Kohm / 40Kohm / 400Kohm / 4Mohm / 40Mohm +/- (1% + 2)
  • ช่วง Capacitance: 4N / 40N / 400N / 4u / 40U / 100uF +/- (4% + 3)
  • ช่วงความถี่และความถูกต้อง: 10Hz ~ 10MHz +/- (0.5% + 3)