• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

Category :หมวดรอกและเครน
Sub Category :รอกโซ่ไฟฟ้า-Lacroc
Brand :LACROC
Code :EHT-0100
Name :รอกโซ่ไฟฟ้าชนิด 3 สาย 1 ตัน
Title :EHT-0100
Description :– ระบบไฟฟ้า 380V , 50Hz
– ความจุ 1 t
– ระดับการยก 3 m
– ทดสอบรับน้ำหนัก 1.25 t
– กำลังมอเตอร์ 0.95 kW
– ความเร็วการยก 4.3 m / min
– น้ำหนัก 47 kg