• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

  • สวิทช์เท้าเหยียบ (Foot Switches)

  • spectifications
    Rated VoltageRated CurrentContact Arrangemen
    10A250V1A 1B