• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

  • Power Input: 500 Watt
  • No Load Speed RPM: 0-2,650
  • Keyless Chuck: 10 mm
  • Reversible: Keyed – Rev
  • Variable Speed: Yes