• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
คุณสมบัติ    :
หัวเชื้อแม่สีน้ำ ภายนอก ดราก้า เป็นหัวเชื้อแม่สีคุณภาพสูงจากเยอรมัน สีเข้มข้น กระจายง่าย
ละลายเร็ว เหมาะสำหรับใช้ในการทาสีผนัง กำแพง และใช้ในงานศิลปะต่างๆ สามารถใช้ได้ทั้ง
ภายนอก-ภายใน

จุดเด่นจุดขาย    :
– สีสดสวยงาม สีเข้มข้น
– สีกระจายง่าย ละลายเร็ว
– ใช้ได้ทั้งภายนอก-ภายใน

วิธีใช้งาน    :
1. ละลายหัวเชื้อแม่สีน้ำ ภายนอก ดราก้า ทีละน้อยจนกว่าจะได้สีที่ต้องการ
2. นำไปทาบนชิ้นงานที่ต้องการ

อัตราการใช้งาน    :
ขึ้นอยู่กับว่าต้องการสีเข้มหรืออ่อน